Start
Dag van de vrede ?
Programma 18 sep a.s
Journalist v.d vrede
verslag 19 sep 2010
vervolg verlag 2010
foto's
Kinderpagina
journalist 2010
tekenen voor vrede

Internationale dag van de vrede 2011 Zoetermeer

 

Journalist voor de vrede 2011

.                               
      

 

  

 

Transparante informatie over oorlog en vrede

Wie vindt dat niet belangrijk? We moeten letten op onafhankelijke, open en transparante journalistiek. Media, reclame en opiniepeilingen hebben steeds meer invloed op de samenleving.

Wij volgen als gemiddelde burgers de informatiestromen kritisch en vinden dat goede onafhankelijke journalisten gewaardeerd moeten worden. De geuzentitel voor waarheidsvinding, het menselijke verhaal zonder opsmuk over oorlog en vrede in de Nederlandse taal, waaraan iedereen kan meedoen is een belangrijk onderdeel om gewelds conflicten te voorkomen, goed voor een cultuur van vrede, daarom noemen wij hen journalisten voor de vrede. Het betekent dus niet dat het vredesactivisten zijn!

Sinds juni 2003 heeft het Humanistisch Vredesberaad de publieksprijs voor vredes-journalistiek ingesteld. Want wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat onder andere: armoede, horizontale ongelijkheid, etnische conflicten, religieuze geschillen en een slecht bestuur aanjagers voor gewelddadige conflicten kunnen zijn. Voor een goed bestuur en onderling begrip tussen burgers is onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige, informatie nodig. De informatie over en in de kosmopolitische wereld via onafhankelijke bronnen is van groot belang om een afweging te maken over het voorkomen van oorlog of bij oplossingen van vredesvraagstukken.

   info@humanistischvredesberaad.nl  of  Postbus 235,2300AE Leiden of 0648233329