Start
Dag van de vrede ?
Programma 18 sep a.s
Journalist v.d vrede
verslag 19 sep 2010
vervolg verlag 2010
foto's
Kinderpagina
journalist 2010
tekenen voor vrede

 

JURYRAPPORT

JOURNALIST VOOR DE VREDE 2010

 

       Het Humanistisch Vredesberaad heeft de prijs “Journalist voor de Vrede” voor 2010 toegekend aan:

                              HUUB JASPERS.

 

         Huub Jaspers is al vele jaren verbonden aan het radioprogramma “Argos” van VPRO en VARA, dat terecht al diverse malen gelauwerd is om zijn kundige onderzoeksjournalistiek.

         Door de combinatie van een onblusbare behoefte om netelige zaken uit te zoeken, journalistieke zorgvuldigheid en grote vasthoudendheid heeft Huub Jaspers vele in de Nederlandse politiek gerezen vragen essentieel dichter bij een antwoord gebracht, lange tijd samen met zijn helaas te vroeg overleden collega Gerard Legebeke.

          Hoe de exacte rol was van de Nederlandse militairen in Srebrenica, welke clandestiene operaties buiten hun mandaatgebied er zijn geweest van Nederlandse commando’s in Afghanistan, wat de werkelijke aard is van de Nederlandse betrokkenheid in Irak, over dit alles zouden wij veel meer dan nu het geval is in het duister tasten zonder Argos, voor welk programma Huub Jaspers een groot deel van het werk verricht.

 Door Huub Jaspers gedane onthullingen zijn vaak belangrijk genoeg geweest om rumoer te veroorzaken in ons parlement, en hebben herhaaldelijk mensen in machtsposities gedwongen om eerdere ontkenningen terug te nemen. Dit vereist niet alleen veel journalistiek speurwerk, maar ook de energie om bij voorbeeld langdurig te strijden met regeringsdepartementen teneinde krachtens de Wet Openbaarheid Bestuur documenten geleverd te krijgen, en, als dat al eindelijk slaagt, de tijd en het geduld op te brengen om duizenden pagina`s consciëntieus door te nemen.

          Consequent dieper graven, en een gezond wantrouwen jegens iedereen, vooral jegens de mensen met macht, zijn elementen die karakteristiek zijn voor de onderzoeksjournalistiek waardoor Huub Jaspers een onschatbare bijdrage heeft geleverd aan waarheidsvinding. Waarheidsvinding die wezenlijk moet worden geacht om een cultuur van vrede en rechtvaardigheid naderbij te brengen.

 

*** De prijs voor de Journalist voor de Vrede wordt door het Humanistisch Vredesberaad (HVB) jaarlijks uitgereikt aan een journalist, programma­maker, publicist of cartoonist in het Nederlandse taalgebied die door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving heeft bijgedragen tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

 

Interview uit Human.nl van 23 sept 2010

'Beeld vredesmissies strookt niet met werkelijkheid'

Huub Jaspers ontving de prijs voor zijn onderzoeksjournalistieke werk over Srebrenica, Afghanistan en Irak. Uit het juryrapport: "Hoe de exacte rol was van de Nederlandse commando's in Afghanistan, wat de werkelijke aard is van de Nederlandse betrokkenheid in Irak, over dit alles zouden wij veel meer dan nu in het duister tasten zonder Argos, voor welk programma Huub Jaspers een groot deel van het werk verricht."

 

Jaspers is blij met de waardering voor zijn werk, maar onderstreept dat hij de uitzendingen van Argos niet alleen maakt, maar samen met zijn collega’s. Hij noemt tevens zijn vroegere collega Gerard Legebeke. "Gerard is twee jaar geleden overleden, en ik beschouw de prijs ook als een postuum eerbetoon aan hem.”

 

Millitaire missies

In zijn onderzoeksjournalistieke werk dat veel speurwerk, energie en geduld vraagt, wordt Jaspers gedreven door waarheidsvinding. Hij houdt zich veel bezig met militaire missies, waarbij hij vindt dat er een grote discrepantie is tussen beeldvorming en realiteit.

 

Jaspers: "In de politiek worden deze missies vaak 'vredesmissies' genoemd, wat verhult dat oorlog altijd dood en verderf is. Het beeld wat men van deze missies heeft, komt niet overeen met de werkelijkheid. Dat raakt mij. Ik wil een reëel beeld van de werkelijkheid naar buiten brengen."

 

Opschudding

Zijn onthullingen veroorzaakten regelmatig opschudding in het parlement. In het afgelopen Argos-seizoen gebeurde dat onder andere naar aanleiding van een uitzending over Afghanistan. "In oktober vorig jaar maakten we een uitzending over elf mannen die door onze Afghaanse vrienden werden geëxecuteerd. Nederlandse militairen waren daar al snel bij en hebben het voorval gerapporteerd. De informatie is toen echter niet naar buiten gebracht."

 

Via een lange, ingewikkelde procedure hebben Jaspers en zijn collega’s de waarheid alsnog kunnen achterhalen. De uitzending bleef niet zonder gevolgen. "In de maanden die volgden zijn er diverse malen vragen gesteld in de Tweede Kamer, tevens kwam er een spoeddebat en is er een onderzoek in gang gezet."

 

Pure journalistiek

Jaspers zou in de toekomst graag een boek willen schrijven over Srebrenica, waarover vele vragen onbeantwoord zijn gebleven. Voor nu houdt hij het echter bij radio, voor hem het journalistieke medium bij uitstek.

 

Jaspers: "Radio is een puur journalistiek medium. Je hoort de stemmen van de geïnterviewden. Je hoort hun emoties, hun authenticiteit. Ook heb je minder gedoe dan bij tv. Met beelden dwaal je snel af, terwijl je bij radio focust op de feiten. Je kunt zo diepgaande journalistiek bedrijven en daar houd ik van."

 

Het onderzoeksjournalistieke radioprogramma Argos van VPRO/VARA is elke zaterdag tussen 12:15 en 13:00 te beluisteren op Radio 1.