Start
Dag van de vrede ?
Programma 18 sep a.s
Journalist v.d vrede
verslag 19 sep 2010
vervolg verlag 2010
foto's
Kinderpagina
journalist 2010
tekenen voor vrede

Ook van de website van de Verenigde Naties (www.un.org)


Wat is de Internationale Dag van de Vrede?


De Internationale Dag van de Vrede werd ingesteld op de vijfenvijftigste zitting van de Algemene Vergadering (A/RES/55/282). Op deze dag vraagt men de aandacht van alle mensen voor de
viering en de naleving van de vrede.
Vrede is een gemeenschappelijke wens van mensen over de hele wereld. De oprichting van de Verenigde Naties in 1945, aan het einde van de meest verwoestende oorlog in de menselijke geschiedenis, was een belichaming van dit universele verlangen. Handhaven van de vrede en de ontwikkeling van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties behoren tot de belangrijkste doelstellingen van de Verenigde Naties.
Hoewel de vrede wordt herdacht door verschillende organisaties en groepen op andere data, de internationale Dag van de Vrede is de enige officiële herdenking uitgeroepen door de Verenigde Naties.

 

Wanneer is de Internationale dag van de vrede?

Twintig jaar later, besloot de Algemene Vergadering dat de eenentwintig september jaarlijks zou worden gemarkeerd als een " dag van wereldwijde wapenstilstand en geweldloosheid "en de VN verzoekt alle lidstaten, organisaties en individuen om de dag te herdenken, onder meer door onderwijs en bewustmaking van het publiek, en samen te werken met de Verenigde Naties in de totstandbrenging van een wereldwijde wapenstilstand.

 

Wat gebeurt er die dag bij de Verenigde Naties?
Op hoofdkwartier van de Verenigde Naties, is er die dag jaarlijks een speciale ceremonie in de buurt van de Vrede Bell. The Bell, gegoten uit munten geschonken door mensen uit 60 landen, is een geschenk aan de Verenigde Naties van de Verenigde Naties Vereniging van Japan. De Peace Bell is gelegen in de Hof Tuin op het gazon van het VN-secretariaats gebouw.
Elk jaar, meestal om 10:00 uur lokale tijd, spreekt de secretaris-generaal een speciale boodschap uit voor het luiden van de bel en roept mensen over de hele wereld op om voor een moment na te denken over de universele doel van de vrede .
Na het moment van stilte, zal de voorzitter van de Veiligheidsraad ook een verklaring afleggen namens de leden van de Raad.

2011  Thema:  Vrede en democratie: "Zorg er voor dat je stem wordt gehoord"


De boodschap van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon op 13 juni jl.: Er zijn al veel jonge mensen die een cruciale rol spelen in het werken voor de vrede. Toch weet ik dat ze nog meer kunnen doen. Deze Internationale Dag komt met een uitdaging voor jongeren overal: Breid uw werk voor vrede uit. Deel uw plannen en ideeën, met creativiteit en passie. De wereld is binnenkort in uw handen.”


Hoe wordt de Dag waargenomen buiten de Verenigde Naties?


De meest voorkomende manier van de viering van de Dag is een moment van stilte. In veel landen organiseren lokale maatschappelijke groepen en scholen speciale evenementen en ceremonies om de dag te markeren. De ware betekenis van de dag ligt in de deelname van de mensen over de hele wereld samenbrengen om na te denken over de betekenis van vrede en hun inzet voor de realisatie ervan.

                             De Internationale dag van de vrede 2011 in Zoetermeer     

Met een indringende film, een presentatie over conflict beheersing en de uitreiking van de prijs "JOURNALIST voor de VREDE 2011                                                                                               

       18 september 2011      Cine Utopia, zaal 6, Oostwaarts 70, Zoetermeer